Lütfen Bekleyiniz...

Neden Kent Yazılım

Kent Yazılım bölgedeki beyin göçünü engellemeyi; bölgede yaşayan mühendis, tekniker, teknik personel statüsündeki insanlara istihdam sağlamayı amaçlar.

Yazılım teknolojilerinin merkezinde, deneyim, dinamizm ve yeniliğin birarada bulunduğu, kişisel yeteneklere ve inisiyatife değer verilen kaliteli bir ortamda çalışma fırsatı sunar.

Departmanlarımız

Eğitim-Destek Departmanı

Eğitim-destek departmanı, gerek müşteri ziyaretleri, gerekse gelen telefonlarla müşterilerin taleplerini dinlemekte; direkt çözülebilen talepleri/sorunları çözümlemekte; yazılım gerektiren durumlarda müşterinin talebini yazılım departmanına iletmektedir. Talebin karşılanmasından sonra yazılımın güncellenmesi ve gerekli eğitimin müşteriye verilmesi bu birimin sorumluluğudur.

Çağrı Merkezi

Müşterilerin her aradıklarında erişebilecekleri Eğitim-destek birimi olarak şirket bünyesinde hizmet vermektedir. Çağrı merkezi, Eğitim-destek departmanının bir alt birimidir.

Yazılım ve Ar-Ge Departmanı

Yazılım Departmanı mevcut yazılımın devamlı geliştirilmesinden ve müşteri taleplerinin yapılmasından sorumludur. Aynı zamanda kendi içerisinde görev tanımı ile şirket için gerekli olan Ar-Ge faaliyetlerini sürdürür.

Kalite Yönetim Departmanı

Kalite Yönetim Departmanı hizmet kalitesinin devamlı arttırılması ve kalite yönetim sisteminin uygulanması konusunda çalışmaktadır.

Müşteri İlişkileri ve Satış Departmanı

Mevcut müşterilerin taleplerinin/sorunlarının dikkate alınmasını, çözüm üretilmesini, müşteri memnuniyetinin sağlanmasını, müşteri portföyünün korunmasını ve geliştirilmesini sağlayan birimdir.

Finans ve Mali İşler Departmanı

Şirket varlıklarının, alacak ve borçlarının müşteri odaklı bir yaklaşımla yönetilmesi için çalışan bu ekibimiz, Kent Yazılım’ın finansal hizmetlerini yöneterek, şirketin değer yaratma sürecine katkıda bulunmaktadır.

Tarihçe

Kent Yazılım’da "Sürekli İyileşme"nin Hikayesi :
 • 1998 yılında, COBOL dilinde geliştirmiş olduğu Belediye Otomasyon Sistemi ile belediye sektöründe hizmet vermeye başladı.
 • 2000 yılında, programlarını veritabanı ve grafik ortama taşıyan ilk belediye yazılım firmalarından oldu.
 • 2005 yılında on-line e-belediye uygulamasını hizmete sundu. On-line e-belediye uygulaması ile alanında ilklerden oldu.
 • 2005 yılında, Casio el cihazları ile GSM operatörü üzerinden on-line su tahakkuk işlemini gerçekleştirdi. On-line su tahakkuk işlemi ile belediye sektöründe ilklerden oldu.
 • 2007 yılında TSE’den onaylı ISO 9001:2000 Kalite Belgesini almaya hak kazandı.
 • 2010 yılında TSE ISO 9001:2008 Kalite Belgesini alarak sistemini güncelledi.
 • 2010 yılında üç farklı akıllı su sayacı markası ile entegrasyon uygulaması gerçekleştirdi.
 • Personel istihdamında kalite kriterlerini yükselterek nitelikli teknik personelin projelerde yer almasını sağladı.
 • Kalite belge sayısını artırmak; kaliteyi firma bünyesinde yönetimin ve çalışanların benimseyeceği şekilde uygulamak ve geleceğe yatırım yapmak üzerine çalışmalarına devam etmektedir.

Vizyon & Misyon

Vizyon

 • Toplam kaliteye dayalı,
 • Ar-ge çalışmalarıyla beslenen,
 • Yenilikçi,
 • Dinamik,
 • Geçmiş deneyimlerden güç alan,
 • Sağlam çözümleri hızlı üreten,
 • Geleceğe dönük teknolojik ve insan gücü yatırımları yapan,
 • Çalışanlarıyla ve müşterileriyle dost,
 • Güvenilir bir firma olarak yazılım sektöründe bugün olduğu gibi gelecekte de hizmet vermektir.,

Misyon

 • Müşterilerini teknolojiyle buluşturan,
 • İş akışlarını hızlandıran,
 • Staj imkanı sağlayarak öğrencilerin şirket ve yazılım kültürü kazanmasını sağlayan,
 • Bölgedeki nitelikli insan gücünü istihdam ederek, beyin göçünü engellemek için üzerine düşeni yapan bir firma olmaktır.

Kalite Politikamız

 • Takım ruhunu planlı çalışmayla birleştiren, bilgiye değer veren, güvene dayalı çalışmayı ilke edinen, yüksek kalite anlayışı içerisinde müşterilerine hizmet sunan bir kuruluş olmak,
 • Müşterinin üründen ve hizmetten en verimli şekilde yararlanmasını sağlamak ve taleplerinde bilgice yeterli olabilmek için kendimizi eğitimden teknik hizmete kadar sürekli yenilemek,
 • Gelişen teknolojiyi güncel olarak takip etmek ve uygulamak,
 • Müşterilerimizin işimizin özünü oluşturduğunu hiç bir zaman unutmamak ve müşteri memnuniyetini temel prensip olarak kabul etmek,
 • Kalite yönetim sistemi şartlarına uyarak ve geliştirerek; kaliteli hizmet ve ürünlerle yarın da, artan müşterilerimiz sayesinde yazılım sektöründe var olmak,
 • Kalite Politikamızdır.

Hizmetlerimiz

Belsoft Belediye Otomasyonu

 • Gelir Modülü
  • Emlak Vergisi
  • Su Endeks Tahakkuk ve Tahsilat
  • Çevre Temizlik Vergisi
  • İlan Reklam Vergisi
  • Genel Tahakkuk(Çeşitli Gelirler)
   • Depozitolar
   • Harçlar
   • Eğlence Vergisi
   • Kabahatler
   • Para Cezaları
   • Yangın Sigorta
   • Pazaryeri
   • Otopark
   • Taksitli Satış
   • ve Tüm Diğer Gelirler
  • Kira ve Ecrimisil Gelirleri
  • Yatırımlara Katılım
  • Güzergah
 • Bütçe Muhasebe Modülü
  • Analitik Bütçe ve Muhasebe İşlemleri
 • Personel Modülü
  • Memur Özlük
  • Memur Bordro
  • İşçi Özlük
  • İşçi Bordro
 • Yazı İşleri Modülü
  • Adres Etiket
  • Gelen Giden Evrak Takip
  • Evlendirme
  • Encümen Meclis
  • Üstyazı
 • Gayrimenkul Yönetim Sistemi
 • Diğer
  • Hal - Rüsum Tahakkuk
  • İmar Ruhsat
  • Taşınmaz Mal
  • İşyeri Ruhsatı
  • Hizmet Masası
  • Mezarlık Takip
  • Fen İşleri
  • Zabıta
  • Sosyal Yardım
  • İtfaiye
  • Park ve Bahçeler
  • Adli Yönetim
  • Eğitim Kültür
  • İdari İşler
  • Trafik Sinyalizasyon
  • Aykome

E-Belediye

Belediyelerin kentliye daha kaliteli ve daha sürekli hizmet sunmasını sağlayan çağdaş uygulamalar bütünüdür.

Vatandaş e-belediye sistemi sayesinde borçlarını görebilir ve internet üzerinden kredi kartı ile ödeyebilir. e-Belediye sistemimiz on-line çalışmaktadır; borçlandırmalar ve ödemeler internet üzerinden anlık olarak takip edilebilmektedir

e-Belediyede üyelik sistemi ile çalışan belediyelerde, vatandaş e-belediye yazılımı üzerinden verdiği sicil numaraları ile ilgili üyelik talep eder, belediyenin onayladığı siciller ve kullanıcı şifresi vatandaşa e-posta ile bildirilerek sistemi kullanması sağlanır.

Kredi kartı bilgilerinin internet üzerinden transfer güvenliğini sağlamak için e-belediye uygulaması SSL ile korunmaktadır.Firmamız bu konuda kendini dünyaca kanıtlamış Global Sign SSL Sertifikasını tercih etmektedir.Bunun yanında e-belediye uygulaması 3D Secure ile güvenli hale getirilmiştir.

3D Secure sisteminde, sanal ödeme işlemi gerçekleşirken, banka tarafından kart sahibine sadece kendisinin bildiği ödeme şifresi sorulmakta ve kart sahibinin kimliği doğrulanmaktadır. Bu sayede yetkisiz kişilerin kartları internet ortamında kullanması engellenmektedir.

3D Secure, çalışma mantığı olarak şu adımlarla gerçekleşmektedir :

 • Kart sahibi, kartını internet bankacılığı kanalıyla bankasına kaydettirir. Kartına bağlı bir şifre ve bir güvenlik soru - cevabı tanımlar.

 • Kart sahibi, sisteme uyumlu sanal işyerinde alışverişini yapar ve ödeme bölümüne geçer.

 • Kart sahibinin karşısına, bankası tarafından, işlem şifresini ve kişisel güvenlik mesajını soran bir pop-up ekran açılır.

 • Kart sahibi şifresini girerek işleme devam eder. Şifre, banka tarafından doğrulanınca işlem tamamlanır.

Image
Image
Image

On-Line Tahakkuk

On-line tahakkuk, el terminalleri ile uygulanan, sahada sayaçlardan bilgi okuyan operatörlerin belediyeye geri gelerek veri aktarmasına gerek bırakmayan, okunan verilerin sisteme anlık işlendiği bir uygulama şeklidir.

2005 yılında ilk on-line Su Tahakkuk Sistemi Adana/Ceyhan Belediyesi’nde devreye girmiştir. GSM operatörü ve mobil Casio cihazları ile kurulan bu sistemde, endeks okuma memurları okumaya çıkmadan önce cihazlarına abone bilgilerini aktarma zorunluluğundan kurtulmuştur.

Okumaya çıkmadan önce abone bilgilerini yüklemek, akşam okuma dönüşü hesap bilgilerini tekrar belediye sistemine aktarmak hem zaman alıcı hem de aktarım sırasında çıkabilecek sorunlar nedeniyle risk barındıran bir işlemdir.

On-line tahakkukta ise, cihaza abone bilgileri yüklenmez. Endeks okuma görevlisi, cihazıyla abonenin kapısına gider, GSM operatörü üzerinden belediyenin sunucusuna bağlanan yazılımı çalıştırır, belediyedeki veritabanından abone bilgilerini çeker, son endeksi yazarak tahakkuk hesabını yapar, ihbarnameyi mükellefe verir, bu hesaplama işlemi, anında belediyedeki sunucuya yine data hattı üzerinden işlenir.

Casio cihazlarıyla, otopark ve pazaryeri tahakkukları da yapılabilmektedir.

Image

Kent Bilgi Sistemi

Kent Bilgi Sistemleri yerel yönetimler için büyük önem taşımaktadır. KBS; Adres Kayıt Sistemi, Mernis ve Coğrafi Bilgi Sistemi üzerine bina edilmiştir.

Kent Bilgi Sistemi Nedir

Yerel yöneticiler, kentlerde daha nitelikli hizmet sunabilmek için; doğru ve hızla erişilebilecek veri/bilgiye ihtiyaç duyarlar. Ancak bu bilgiler; kentin yapısı gereği, farklı uzmanlık alanları içinde, sınırlı sayıda, dağınık ortamlarda bulunmaktadır. Söz konusu veriler, mevcut sistem içerisinde kağıt, harita vb. ortamlarda saklanırlar. Bu klasik yaklaşım verilerin toplanması, güncellenmesi, analizi ve sunulması için yeterli değildir. Bunun yanı sıra, bir kentin teknik alt ve üst yapısının denetim altında tutulması, ulaşım kontrolü, vergilerin sağlıklı toplanması ve kentsel sorunlara çözüm üretilmesi yine var olan sistem olanaklarıyla da pek mümkün değildir. Bu gerçekler, yerel yönetimlerin “bilgi yönetimi” ve “yönetim düzenekleri” oluşturma gereğini ortaya çıkarmış, kente sahip olabilmek için kendilerine yönelik konumsal tabanlı bilgi sistemlerini oluşturmaya yöneltmiştir. Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kentsel düzeydeki uygulaması olarak bilinen Kent Bilgi Sistemleri bu anlamda yerel yönetimlerce tercih edilmeye başlanmıştır.

Kent Bilgi Sistemleri, yönetimsel amaçlı fonksiyonları yerine getirirken, veri, yazılım, donanım, insanlar ve yöntemler gibi temel bazı bileşenlere de ihtiyaç duyar. Bunlardan veri bileşeni en önemli olanıdır. Bilginin hammaddesi durumunda olan verinin toplanması maliyet ve zaman olarak topyekün bir sistem içerisinde önemli bir yer tutar.Sistemin düzenli çalışması için ayrıca uygun yazılım-donanım yanında, kurulacak sistemi kullanacak, denetleyecek insanlara da ihtiyaç vardır. İlave olarak, işlemlerin mevzuata, kural ve standartlara uygun bir şekilde işleyebilmesi için yöntemlere de gereksinim duyulur.

KBS’nin temel amacı; özellikle planlama ve hizmet amaçlı yatırım çalışmalarında yerel yönetimlerin optimum kararlara ulaşabilmesi için doğru-karar verme kapasitesini arttırmak, bu yatırımlara kentlilerin topyekün katılımını sağlamak ve kentliye çağdaş anlamda etkin hizmetler sunulmasına yardımcı olmaktır. Dolayısıyla KBS, bilhassa kentsel hizmetlerin yerine getirilmesinde yerel yöneticiler için önemli bir karar-destek sistemidir.Kent Bilgi Sisteminin Kapsamı

KBS’nin birinci temel öğesi, belediye sınırları içinde yaşayan kentlilerin nüfus, mülkiyet, uğraş ve vergi bilgilerinin toplandığı kentli kütüğüdür. İkinci temel öğe ise, kentin topoğrafik özelliklerini yansıtan halihazır haritalar, mülkiyet durumunu yansıtan kadastro haritaları ve şehir planlamasını temsil eden imar planları ile kentin altyapı bilgilerinin bilgisayar ortamında yer aldığı grafik kütüğüdür. Bu öğelerin tümleşik bir biçimdekullanılması ile başta imar hizmetleri olmak üzere, temel altyapı hizmetleri, şehir planlama hizmetleri ve vergi yükümlülükleri ile ilgili diğer çalışmalar da daha etkin, daha hızlı ve çağdaş bir biçimde yerine getirilecektir.KBS İle Neler Yapılabilir

KBS ile; başta kente ait mülkiyet, planlama, halihazır haritalar gibi grafik gösterimler olmak üzere, kente ve kentliye ait tanımsal nitelikteki tablosal verileri ilişkisel veri tabanlarında modelleyerek iki yönlü sorgulamak mümkündür. Örneğin bilgisayar ortamındaki grafik harita üzerinde herhangi bir bina imleç ile seçildiğinde, binanın kat adedi, ruhsat yılı, dış görünümü, bu binada oturan şahıslara ait kimlik bilgilerine erişilebildiği gibi, bir şahsın hangi adreste bulunduğu sorusuna da grafik gösterim üzerinden yanıt bulunabilir.

KBS ile basit anlamda bu tür veri tabanı sorgulamaları yapılabileceği gibi, genel de gerçekleşebilecek işlemleri aşağıdaki ana başlıklar altında özetlemek de mümkündür :

 • Kent yöneticileri kente hakim olur ve daha sağlıklı kararlar verilir.

 • Zaman ve emekten tasarruf sağlanır.

 • Hizmet kalitesi artar.

 • Ekonomik kazanç artar.

 • Kent imar dokusunun düzenlenmesi ve yönlendirilmesi sağlanır.

 • Daha güvenli ve huzurlu bir kent hayatı sağlanır.

Mezarlık Bilgi Sistemi

Mezarlık Bilgi Sistemi, mezarlık müdürlüklerinde mevcut tüm verilerin ortak bir veritabanında toplanmasını, bu verilere erişilebilmesini, raporlama yapılabilmesini ve yakınlarını ziyarete gelen vatandaşların bu verileri kiosk üzerinden sorgulayabilmesini sağlayan sistemdir.

Mezarlık bilgi sistemi ile vefat etmiş kişilerin cinsiyeti, ana adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, ölüm nedeni verilebilmektedir.

Mezarlık Bilgi Sistemi, mezarlık müdürlüklerinde mevcut tüm verilerin ortak bir veritabanında toplanmasını, bu verilere erişilebilmesini, raporlama yapılabilmesini ve yakınlarını ziyarete gelen vatandaşların bu verileri kiosk üzerinden sorgulayabilmesini sağlayan sistemdir.

Mezarlık bilgi sistemi ile vefat etmiş kişilerin cinsiyeti, ana adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, ölüm nedeni verilebilmektedir.

Bu uygulama sayesinde vatandaşlar, vefat etmiş yakınlarına ait bilgilere; mezarlıkların giriş kapılarındaki kabinlerde muhafaza edilen kiosklardan ulaşabildikleri gibi, internet üzerinden de e-Belediye hizmeti sayesinde erişebilmekte, bu bilgileri yazıcı çıktısı olarak alabilmektedirler.

Akıllı Su Sayaçları

Akıllı su sayaçları, vatandaşın, kullanacağı suyu ön ödemeli olarak satın almasını sağlar. Su satışı belediyenin belirlediği tarife değerlerine göre yapılır.

Belsoft Belediye Otomasyonu, üç farklı akıllı sayaç firması ile çalışmaktadır. Belediyenin talebine göre, başka markalarla da entegrasyon uygulaması geliştirilebilir.

Elektronik Belge Yönetim Sistemi

Belgelerin dijital ortamda saklanıp, istendiğinde erişilebilir olmasını sağlayan yazılım sistemidir.

Tarayıcı ile taranan belgeler bilgisayar ortamına alınır. Belgenin kimlik bilgileri girilerek veritabanına kaydı sağlanır.

Tüm dijital belgeler, veritabanına kaydedilmekte, veritabanından tekrar çağrılabilmektedir.

Bir işlem için birden fazla evrak/belge eklenebilir. İşlem numarası verilerek çağrılan kayda ait tüm belgeler, bilgisayar ekranında izlenebilir.

Belediye Referanslarımız

İl İlçe Telefon

ADANA

   
KARAİSALI BELEDİYESİ KARAİSALI 0322 551 32 80 
ALADAĞ BELEDİYESİ ALADAĞ 0322 591 20 18 

ADIYAMAN

   
BELÖREN BELEDİYESİ GÖLBAŞI 0416 791 20 02
KESMETEPE BELEDİYESİ BESNİ 0416 356 62 55
SUVARLI BELEDİYESİ SUVARLI 0416 366 70 01
ÇATIRHÜYÜK BELEDİYESİ BESNİ 0416 396 10 03

AĞRI

   
AĞRI BELEDİYESİ   0472 215 10 23
DEDELİ BELEDİYESİ DEDELİ 0472 616 11 28
PATNOS BELEDİYESİ PATNOS 0472 636 62 42

BALIKESİR

   
GÖMEÇ BELEDİYESİ GÖMEÇ 0266 357 10 53
MADRADAĞI VE KAZDAĞI BEL BİR. EDREMİT 0 266 384 40 50BATMAN

   
GERCÜŞ BELEDİYESİ GERCÜŞ
0488 341 20 02
SASON BELEDİYESİ SASON 0488 461 20 29

ÇANAKKALE

   
ERENKÖY (İNTEPE) BELEDİYESİ ÇANAKKALE (MERKEZ) 0286 223 30 34
GÜLPINAR KÖY MUH. AYVACIK

ELAZIĞ

   
SİVRİCE BELEDİYESİ SİVRİCE 0424 411 20 03
KEBAN BELEDİYESİ ELAZIĞ (MERKEZ) 0424 571 20 10
YAZIKONAK BELEDİYESİ ELAZIĞ (MERKEZ) 0424 255 51 51
MOLLAKENDİ BELEDİYESİ ELAZIĞ (MERKEZ) 0424 253 22 22
YURTBAŞI BELEDİYESİ ELAZIĞ (MERKEZ) 0424 251 20 01

GAZİANTEP

   
ARABAN BELEDİYESİ ARABAN 0342 611 22 10
İSLAHİYE BELEDİYESİ İSLAHİYE 0342 862 10 83
KARKAMIŞ BELEDİYESİ KARKAMIŞ 0342 561 20 03
NİZİP BELEDİYESİ NİZİP 0342 517 39 00
YAVUZELİ BELEDİYESİ YAVUZELİ 0342 641 21 35

HAKKARİ

   
BÜYÜKÇİFTLİK BELEDİYESİ YÜKSEKOVA 0438 373 71 24
DERECİK BELEDİYESİ ŞEMDİNLİ 0438 411 32 91
ESENDERE BELEDİYESİ YÜKSEKOVA 0438 361 21 56
YÜKSEKOVA BELEDİYESİ YÜKSEKOVA 0438 351 45 65 

HATAY

   
DÖRTYOL BELEDİYESİ DÖRTYOL 0326 712 92 02
HASSA BELEDİYESİ HASSA 0326 771 63 67
PAYAS BELEDİYESİ DÖRTYOL 0326 755 78 00
REYHANLI BELEDİYESİ REYHANLI 0326 413 18 41

KAHRAMANMARAŞ

   
AFŞİN BELEDİYESİ AFŞİN 0344 511 46 60
ÇAĞLAYANCERİT BELEDİYESİ ÇAĞLAYANCERİT 0344 351 20 54
EKİNÖZÜ BELEDİYESİ EKİNÖZÜ 0344  481 24 71
ELBİSTAN BELEDİYESİ ELBİSTAN 0344 415 10 05
NURHAK BELEDİYESİ NURHAK 0344 471 21 10
TÜRKOĞLU BELEDİYESİ TÜRKOĞLU 0344 618 10 05

KAYSERİ

   
DEVELİ BELEDİYESİ DEVELİ 0352-621 60 41 

KİLİS

   
ELBEYLİ BELEDİYESİ ELBEYLİ 0348 782 23 53
KİLİS BELEDİYESİ KİLİS (MERKEZ) 0348 813 41 74

KÜTAYHA

   
ASLANAPA BELEDİYESİ ASLANAPA 0274 331 22 20
DUMLUPINAR BELEDİYESİ DUMLUPINAR 0274 371 21 00
ZAFERTEPEÇALKÖY MUHTARLIĞI ALTINTAŞ 0274 325 20 03

MALATYA

   
BATTALGAZİ BELEDİYESİ BATTALGAZİ 0422 841 30 01
DARENDE BELEDİYESİ DARENDE 0422 615 13 76
DOĞANYOL BELEDİYESİ DOĞANYOL 0422 881 61 08
PÜTÜRGE BELEDİYESİ PÜTÜRGE 0422 561 20 12

MARDİN

   
DARGEÇİT BELEDİYESİ DARGEÇİT 0482 381 20 01
DERİK BELEDİYESİ DERİK 0482 251 30 24
SAVUR BELEDİYESİ SAVUR 0482 571 21 42
YEŞİLLİ BELEDİYESİ YEŞİLLİ 0482 591 19 81
MAZIDAĞI BELEDİYESİ MAZIDAĞI 0482 511 10 11

NİĞDE

   
DARBOĞAZ SULAMA KOOPARATİFİ ULUKIŞLA 0388 522 42 94
DEĞİRMENLİ BELEDİYESİ NİĞDE (MERKEZ) 0388 242 20 26
KARAATLI BELEDİYESİ NİĞDE (MERKEZ) 0388 251 51 48
YEŞİLGÖLCÜK BELEDİYESİ NİĞDE (MERKEZ) 0388 264 50 55

SİİRT

   
ATABAĞI BELEDİYESİ BAYKAN 0484 563 50 08
AYDINLAR BELEDİYESİ AYDINLAR 0484 461 20 07
BAYKAN BELEDİYESİ BAYKAN 0484 561 20 12
BEĞENDİK BELEDİYESİ PERVARİ 0484 363 50 06
GÖKÇEBAĞ BELEDİYESİ SİİRT (MERKEZ) 0484 231 20 99
KAYABAĞLAR BELEDİYESİ KAYABAĞLAR 0484 421 20 60
PERVARİ BELEDİYESİ PERVARİ 0484 361 20 03
KURTALAN BELEDİYESİ KURTALAN 0484 411 20 10

SİVAS

   
HAFİK BELEDİYESİ HAFİK 0346 841 20 54

ŞANLIURFA

   
AKÇAKALE BELEDİYESİ AKÇAKALE 0414 411 20 57
BOZOVA BELEDİYESİ BOZOVA 0414 711 50 12
CEYLANPINAR BELEDİYESİ CEYLANPINAR 0414 471 40 05
HİLVAN BELEDİYESİ HİLVAN 0414 681 20 07
KARAKÖPRÜ BELEDİYESİ ŞANLIURFA (MERKEZ) 0414 347 72 36
SİVEREK BELEDİYESİ SİVEREK 0414 552 12 00
SURUÇ BELEDİYESİ SURUÇ 0414 611 43 48

TUNCELİ

   
PÜLÜMÜR BELEDİYESİ PÜLÜMÜR 0428 441 20 19

UŞAK

   
EŞME BELEDİYESİ EŞME  0276 414 10 13
EŞME KÖYLERİ SU OKUMA EŞME

Birlikler ve Diğer Referanslarımız

     
ADANA SULAMA BİRLİĞİ SEYHAN ADANA
HANDERESİ SULAMA BİRLİĞİ YÜREĞİR ADANA
YEŞİLOVA SULAMA BİRLİĞİ  SEYHAN ADANA
ERDEMLİ SULAMA BİRLİĞİ ERDEMLİ MERSİN
ERDEMLİ KOCA HASANLI SULAMA ERDEMLİ MERSİN
DERME SULAMA BİRLİĞİ MERKEZ MALATYA
DARENDE GÖKPINAR SULAMA BİR. DARENDE MALATYA
ORDUZU BELDESİ SULAMA BİR. ULUKIŞLA MALATYA
DARBOĞAZ SULAMA KOOPARATİFİ ULUKIŞLA NİĞDE
ATATÜRK BARAJI SULAMA BİRLİĞİ MERKEZ ŞANLIURFA
BEREKET SULAMA BİRLİĞİ MERKEZ ŞANLIURFA
CULLAP SULAMA BİRLİĞİ MERKEZ ŞANLIURFA
ERKENEK SULAMA BİRLİĞİ MERKEZ ŞANLIURFA
FIRAT SULAMA BİRLİĞİ MERKEZ ŞANLIURFA
HARRANOVA SULAMA BİRLİĞİ MERKEZ ŞANLIURFA
İMAMBAKIR SULAMA BİRLİĞİ MERKEZ ŞANLIURFA
KORUKLU SULAMA BİRLİĞİ MERKEZ ŞANLIURFA
MERKEZ SULAMA BİRLİĞİ MERKEZ ŞANLIURFA
REHA SULAMA BİRLİĞİ MERKEZ ŞANLIURFA
ŞUAYP SULAMA BİRLİĞİ MERKEZ ŞANLIURFA
TATARHÖYÜK SULAMA BİRLİĞİ MERKEZ ŞANLIURFA
YEŞİLOVA SULAMA BİRLİĞİ  MERKEZ ŞANLIURFA
YUKARI HARRAN SULAMA BİRLİĞİ HARRAN ŞANLIURFA

Merkez